Blame _attribute

Bernhard M. Wiedemann 0a07da
<attributes>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OBS" name="VeryImportantProject"/>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OBS" name="InitializeDevelPackage"/>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OBS" name="ApprovedRequestSource"/>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="IgnoredIssues">
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  <value>last_seen:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1140040: '20200305'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1141597: '20200916'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1146736: '20200513'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1153159: '20200517'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1153514: '20200413'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1153562: '20200322'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1154582: '20200301'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1155511: '20200114'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1155624: '20200304'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1156497: '20200904'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1157429: '20200106'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1158326: '20200111'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1159149: '20200114'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1159269: '20200103'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1159444: '20200105'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1159773: '20200102'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1160164: '20200115'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1160720: '20200111'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1160721: '20200111'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1160869: '20200119'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1161249: '20200125'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1161365: '20200128'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1161399: '20200121'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1161687: '20200218'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1162853: '20200312'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1163655: '20200218'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1163766: '20200414'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1164313: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1166657: '20200405'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1167245: '20200327'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1167332: '20200319'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1167866: '20200327'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1168341: '20200331'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1168347: '20200421'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1168371: '20200331'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1168629: '20200415'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1168849: '20200428'
Bernhard M. Wiedemann 39ac61
 boo#1169797: '20210324'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1169855: '20200814'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1169874: '20200501'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1170553: '20200511'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1170562: '20200425'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1170587: '20200520'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1170588: '20200512'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171055: '20200902'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171319: '20200825'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171412: '20200720'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171521: '20200513'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171556: '20200511'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171714: '20200602'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1171870: '20200517'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172013: '20210104'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172071: '20200523'
Bernhard M. Wiedemann 1b9a20
 boo#1172073: '20210329'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172291: '20200528'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172430: '20200810'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172436: '20200602'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172451: '20200704'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172599: '20200708'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172670: '20201002'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172763: '20200629'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172822: '20200612'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1172944: '20200618'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1173047: '20200708'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1173440: '20200628'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1173769: '20200710'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1173791: '20200726'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174068: '20201007'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174069: '20200714'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174071: '20200714'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174424: '20200729'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174499: '20200728'
Bernhard M. Wiedemann 77608b
 boo#1174680: '20210208'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174797: '20200805'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1174857: '20201215'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175108: '20200831'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175238: '20200911'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175308: '20200818'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175317: '20200901'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175425: '20200817'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175674: '20200924'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175903: '20200904'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1175907: '20201003'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176002: '20200902'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176064: '20200901'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176158: '20201123'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176168: '20200917'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176383: '20201117'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176450: '20201009'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176549: '20200917'
Bernhard M. Wiedemann 040717
 boo#1176553: '20210302'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176554: '20200916'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176701: '20201014'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176709: '20201105'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176714: '20200923'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176715: '20200923'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176839: '20201004'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176841: '20201021'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1176894: '20200923'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1177402: '20201009'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1177461: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 26bcd4
 boo#1177462: '20210227'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#117751: '20201114'
Bernhard M. Wiedemann a98832
 boo#1177517: '20210304'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1177779: '20201026'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1177904: '20201022'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1177923: '20201209'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1178050: '20201030'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1178096: '20201106'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1178451: '20201123'
Bernhard M. Wiedemann 91659e
 boo#1178453: '20210311'
Bernhard M. Wiedemann e9fa6d
 boo#1178527: '20210131'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1178534: '20201108'
Bernhard M. Wiedemann 734b68
 boo#1179003: '20210223'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1179013: '20201119'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1179033: '20201124'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1179196: '20201127'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1179395: '20201130'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1180048: '20201216'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1180259: '20201227'
Bernhard M. Wiedemann c3d8f4
 boo#1180284: '20210122'
Bernhard M. Wiedemann 1b9a20
 boo#1180312: '20210329'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1180316: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1180317: '20210103'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1180358: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1180740: '20210115'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1180754: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 boo#1180853: '20210111'
Bernhard M. Wiedemann 734b68
 boo#1181038: '20210223'
Bernhard M. Wiedemann 5e85a5
 boo#1181497: '20210127'
Bernhard M. Wiedemann 040717
 boo#1182233: '20210302'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1182240: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 4befad
 boo#1182247: '20210318'
Bernhard M. Wiedemann 3fb6ac
 boo#1182507: '20210222'
Bernhard M. Wiedemann 91659e
 boo#1182544: '20210311'
Bernhard M. Wiedemann ba9ff1
 boo#1182775: '20210308'
Bernhard M. Wiedemann ba9ff1
 boo#1182894: '20210308'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1182961: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1183082: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1183454: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1183461: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1b9a20
 boo#1183521: '20210329'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1183786: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1184060: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1184162: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 boo#1184552: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1158994: '20200323'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1159185: '20200103'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1170555: '20200427'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1172876: '20200611'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1174539: '20200909'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1177675: '20201030'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1177982: '20201030'
Bernhard M. Wiedemann ba9ff1
 bsc#1179395: '20210308'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1179416: '20201129'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 bsc#1179417: '20201129'
Bernhard M. Wiedemann 48ddaa
 bsc#1181835: '20210307'
Bernhard M. Wiedemann 91659e
 bsc#1182891: '20210311'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 gh#os-autoinst/os-autoinst-distri-opensuse#10856: '20200825'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 gh#os-autoinst/os-autoinst-distri-opensuse#10982: '20200910'
Bernhard M. Wiedemann e9fa6d
 gh#os-autoinst/os-autoinst-distri-opensuse#11865: '20210131'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 kde#427775: '20201014'
Bernhard M. Wiedemann 3fb6ac
 kde#432460: '20210222'
Bernhard M. Wiedemann 3fb6ac
 kde#433053: '20210222'
Bernhard M. Wiedemann 4befad
 kde#433155: '20210318'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#42773: '20201123'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#50399: '20200128'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#55715: '20200414'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#56267: '20200218'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#57731: '20200118'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#59864: '20200125'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#60443: '20200213'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#60767: '20200213'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61176: '20200107'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61704: '20200109'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61707: '20200105'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61774: '20200110'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61804: '20200112'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61829: '20200118'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61832: '20200117'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61874: '20200128'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#61952: '20200127'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62030: '20200113'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62036: '20200603'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62045: '20200115'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62060: '20200225'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62168: '20200128'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62375: '20200211'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#62591: '20200209'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63226: '20200213'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63334: '20200213'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63343: '20200209'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63358: '20200211'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63361: '20200209'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63397: '20200210'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63415: '20200215'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63418: '20200218'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63421: '20200211'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63454: '20210104'
Bernhard M. Wiedemann a98832
 poo#63457: '20210304'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63775: '20200222'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63778: '20200301'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63880: '20200226'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63892: '20200817'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#63910: '20200307'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#64069: '20200229'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#64102: '20200314'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#64287: '20200314'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#64938: '20200327'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#64961: '20200411'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#65334: '20200506'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#65633: '20201002'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#65804: '20200425'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#65849: '20200425'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#65986: '20200422'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66022: '20200422'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66083: '20200517'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66099: '20201105'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66105: '20200514'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66111: '20200602'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66149: '20200824'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66283: '20200429'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66331: '20200710'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66373: '20200502'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66580: '20200627'
Bernhard M. Wiedemann 29c3a6
 poo#66784: '20210226'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#66967: '20200802'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67183: '20200622'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67216: '20200526'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67234: '20200812'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67288: '20200609'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67447: '20200528'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67660: '20200616'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67987: '20200902'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#67990: '20200627'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#68116: '20200813'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#68522: '20200708'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#68818: '20200825'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69373: '20200911'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69475: '20200905'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69508: '20200817'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69679: '20200831'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69688: '20200831'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69703: '20200806'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69706: '20200806'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69709: '20200806'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69751: '20200831'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69967: '20200902'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#69994: '20200919'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70090: '20200823'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70231: '20200829'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70336: '20201030'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70387: '20200910'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70597: '20200916'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70897: '20200910'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#70912: '20200911'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71008: '20201110'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71344: '20201014'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71374: '20201006'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71503: '20201004'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71740: '20201024'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71782: '20201015'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#71929: '20201103'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#71932: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#73102: '20201019'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#73213: '20201011'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#73600: '20201107'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#73603: '20201022'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#73624: '20201109'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#75247: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#75313: '20201105'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#76861: '20201202'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#76864: '20201207'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#77095: '20210114'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#77689: '20201117'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#77830: '20201123'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#78007: '20210106'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#78091: '20201205'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#78097: '20201202'
Bernhard M. Wiedemann 040717
 poo#78536: '20210302'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#78538: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#80082: '20201201'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#80102: '20201127'
Bernhard M. Wiedemann 12e10f
 poo#80628: '20210217'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#80966: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#81036: '20201217'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#81256: '20210118'
Bernhard M. Wiedemann 77608b
 poo#81382: '20210208'
Bernhard M. Wiedemann c3d8f4
 poo#87680: '20210122'
Bernhard M. Wiedemann c8285f
 poo#87692: '20210201'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 poo#87844: '20210115'
Bernhard M. Wiedemann 20c07d
 poo#87976: '20210220'
Bernhard M. Wiedemann 29c3a6
 poo#88073: '20210226'
Bernhard M. Wiedemann cfaaf7
 poo#88107: '20210128'
Bernhard M. Wiedemann 5b331d
 poo#88438: '20210227'
Bernhard M. Wiedemann a4dcd4
 poo#88440: '20210203'
Bernhard M. Wiedemann 495369
 poo#88455: '20210325'
Bernhard M. Wiedemann de40c0
 poo#88470: '20210212'
Bernhard M. Wiedemann 81520e
 poo#88489: '20210210'
Bernhard M. Wiedemann 88f40e
 poo#88511: '20210226'
Bernhard M. Wiedemann 4befad
 poo#89209: '20210318'
Bernhard M. Wiedemann d92c59
 poo#89401: '20210328'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#89527: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#89530: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann ba9ff1
 poo#89602: '20210308'
Bernhard M. Wiedemann 4befad
 poo#89608: '20210318'
Bernhard M. Wiedemann b4a91e
 poo#89984: '20210311'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#89999: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#90002: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#90374: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#90411: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#90497: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
 poo#90513: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 042eee
 poo#90797: '20210406'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
</value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="Config">
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  <value># restricts what stagings the staging-bot will use, when available, for --try-strategies
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
splitter-whitelist = B C D E F G H I J
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# now just for testing
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
source_projects_expand = devel:languages:haskell
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 040717
devel-whitelist = devel:languages:rust:crates devel:kanku devel:languages:javascript devel:sap KDE:Qt6
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# packagelist generator related configuration
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-archs = i586 x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-ignore-unresolvable = 1
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-delete-kiwis-target = *.kwd
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-delete-kiwis-staging = openSUSE-Addon-NonOss* openSUSE-cd-mini-* *i586*.kiwi
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-delete-kiwis-rings = openSUSE-Addon-NonOss* openSUSE-cd-mini-* *i586*.kiwi 
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
nocleanup-packages = 000product 000release-packages bootstrap-copy
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
pkglistgen-scopes = target rings
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# subpackages of ring packages with unacceptable requires (don't abuse)
Bernhard M. Wiedemann bd298b
repo_checker-binary-whitelist-ring = patterns-media-rest_dvd patterns-media-rest_cd_x11 patterns-devel-base-devel_web patterns-base-update_test monitoring-plugins-metadata codec2-examples libreoffice-l10n-fi java-1_8_0-openjdk-accessibility hplip-scan-utils
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann f6a36c
repo_checker-allowed-in-cycles = acl,attr,audit,autoconf,automake,bc,binutils,bison,bzip2,compat-usrmerge,cpio,cracklib,crypto-policies,dejagnu,dwz,e2fsprogs,ed,elfutils,expat,expect,fdupes,file,findutils,flex,gawk,gcc,gcc10,gcc11,gdbm,gettext-runtime-mini,glibc,glibc:i686,gmp,gpm,gzip,help2man,isl,keyutils,krb5-mini,libcap,libcap-ng,libdb-4_8,libeconf,libedit,libffi,libgcrypt,libgpg-error,libnsl,libnss_usrfiles,libseccomp,libselinux,libsemanage,libsepol,libtirpc,libtool,libustr,libverto,libxcrypt,libzio,linux-glibc-devel,lua-macros,lua53,lua54,m4,make,makedepend,meson,mpc,mpfr,ncurses,netcfg,ninja,openssl,openssl-1_1,pam,patch,pcre,perl,perl-Text-Unidecode,perl-gettext,pcre2,permissions,pkg-config,pkgconf,popt,python-rpm-macros,python38:base,readline,rpm,screen,shadow,system-user-root,system-users,systemd-rpm-macros,systemtap-headers,sysuser-tools,tcpd,tcl,tclap,texinfo,timezone,update-alternatives,utempter,util-linux,which,xz,zlib,zstd,
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
staging-required-checks-adi = installcheck
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
repo_checker-project-skip = True
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
installcheck-ignore-duplicated-binaries = 
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
installcheck-ignore-conflicts = lua53-devel lua51-devel gcc-go lua53 lua51 busybox-misc
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# for scan_baselibs.py
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
allowed-missing-32bit-binaries-importing = audit-secondary bash coreutils curl-mini dbus-1-x11 ft2demos gamin gdb gettext-runtime-mini krb5-mini librtas librtas-doc libselinux-bindings LibVNCServer llvm lvm2 lvm2-clvm openssl openucx postgresql10 postgresql96 psl-make-dafsa python-libxml2-python python-magic python-rpm python-semanage strace syslinux systemd-mini util-linux-systemd
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# packages in here are rebuild if their buildinfo changed
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
rebuildpacs-leafs = branding-openSUSE PackageKit-branding-openSUSE xfce4-branding-openSUSE xfce4-branding-openSUSE installation-images:openSUSE installation-images:Kubic installation-images:MicroOS installation-images-extras rpmlint rpmlint-mini yast2-schema perf
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
bad-rpmlint-entries = suse-dbus-unauthorized-service suse-pam-unauthorized-module permissions-unauthorized-file permissions-dir-without-slash permissions-file-as-dir permissions-fscaps permissions-file-setuid-bit permissions-directory-setuid-bit permissions-world-writable polkit-changed- polkit-unauthorized- polkit-untracked- </value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="OpenQAMapping">
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  <value>s/openSUSE-/openSUSE-Staging:$LETTER-/</value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="ProductVersion">
Bernhard M. Wiedemann 156428
  <value>20210410</value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="ToTestManagerConfig">
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  <value>arch: x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
jobs_num: 225
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
openqa_group: openSUSE Tumbleweed
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
openqa_server: https://openqa.opensuse.org
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
product_repo: images
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
totest_images_repo: appliances
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
products:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 container:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - ceph-csi-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - ceph-grafana-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - ceph-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-attacher-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-livenessprobe-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-node-driver-registrar-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-provisioner-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-resizer-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - csi-snapshotter-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-cilium-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-cilium-operator-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-coredns-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-coredns-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-etcd-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-etcd-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-flannel-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-fluent-bit-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-hello-kubic-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-apiserver-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-apiserver-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-controller-manager-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-controller-manager-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-proxy-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-proxy-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-scheduler-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kube-scheduler-minus1-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-kured-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-metallb-controller-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-metallb-speaker-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-nfs-client-provisioner-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-pause-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-rbac-manager-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-velero-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-weave-kube-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kubic-weave-npc-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-bind-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 9006eb
 - opensuse-cockpit-ws-image:
Bernhard M. Wiedemann 9006eb
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-dhcp-server-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-docker_auth-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-dovecot-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann f45acb
 - opensuse-fetchmail-image:
Bernhard M. Wiedemann f45acb
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-haproxy-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-hugo-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 9006eb
 - opensuse-ignition-config-transpiler-image:
Bernhard M. Wiedemann 9006eb
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-mariadb-client-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-mariadb-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-minidlna-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-nfs-server-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-nginx-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-openldap-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-postfix-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-redis-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-registry-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-rmt-server-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# - opensuse-rstudio-desktop:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
#  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
# - opensuse-rstudio-server:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
#  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-spamassassin-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-squid-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann aba36c
 - opensuse-tensorflow2-image:
Bernhard M. Wiedemann aba36c
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-toolbox-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-image:docker:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:docker-dnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:docker-microdnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann db2d6d
 - opensuse-wsdd-image:
Bernhard M. Wiedemann db2d6d
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - prometheus-webhook-snmp-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - rook-ceph-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - tumbleweed-busybox-image:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann c5bb49
 containerfile:
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
 - go1.15-devel-container:
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
 - go1.16-devel-container:
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 4f468c
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 153094
 - java14-devel-container:
Bernhard M. Wiedemann 153094
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 153094
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 153094
 - java15-devel-container:
Bernhard M. Wiedemann 153094
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 153094
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann c5bb49
 - java16-devel-container:
Bernhard M. Wiedemann c5bb49
  - i586
Bernhard M. Wiedemann c5bb49
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 ftp:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-ftp-ftp-i586_x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-Addon-NonOss-ftp-ftp-i586_x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 images:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-images-vagrant:libvirt:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-images-vagrant:virtualbox:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-templates-JeOS:MS-HyperV:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-templates-JeOS:OpenStack-Cloud:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-templates-JeOS:VMware:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - kiwi-templates-JeOS:kvm-and-xen:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-kvm-and-xen:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-MS-HyperV:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-OpenStack-Cloud:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann c8285f
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-SelfInstall:
Bernhard M. Wiedemann c8285f
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-Vagrant:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:ContainerHost-VMware:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Kubic-kubeadm-kvm-and-xen:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Kubic-kubeadm-MS-HyperV:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Kubic-kubeadm-OpenStack-Cloud:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Kubic-kubeadm-Vagrant:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Kubic-kubeadm-VMware:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:kvm-and-xen:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:MS-HyperV:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 734b68
 - openSUSE-MicroOS:onie:
Bernhard M. Wiedemann 734b68
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:OpenStack-Cloud:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:Vagrant:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:VirtualBox:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-MicroOS:VMware:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:lxc-dnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:lxc-microdnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:networkd-dnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-dnf-image:networkd-microdnf:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-image:lxc:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - opensuse-tumbleweed-image:networkd:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann c8285f
 - openSUSE-Tumbleweed-Yomi:livecd:
Bernhard M. Wiedemann c8285f
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - openSUSE-Tumbleweed-Yomi:pxeboot:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 livecds:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - livecd-tumbleweed-kde:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - livecd-tumbleweed-gnome:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - livecd-tumbleweed-x11:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - livecd-tumbleweed-xfce:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 main:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-dvd5-dvd-i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-dvd5-dvd-x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-cd-mini-i586
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:openSUSE-cd-mini-x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:MicroOS-dvd5-dvd-x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 - 000product:MicroOS-dvd5-kubic-dvd-x86_64
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
test_subproject: ToTest
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
set_snapshot_number: True</value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="ToTestManagerStatus">
Bernhard M. Wiedemann 08ac26
  <value>failed: ''
Bernhard M. Wiedemann 08ac26
published: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 08ac26
publishing: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 1beb20
testing: '20210408'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
</value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 <attribute namespace="OSRT" name="OriginConfig">
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  <value>origins:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
- <devel>:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  additional_reviews:
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  - <config:review-team>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  # enable to replace factory-maintainer
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  automatic_updates: false
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  automatic_updates_delay: 3600
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  automatic_updates_frequency: 86400
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
fallback-group: 'origin-reviewers'
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
  </value>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
 </attribute>
Bernhard M. Wiedemann 0a07da
</attributes>