Blob Blame History Raw
Suspend exclusive database lock when scriptlets get called, allowing
read access in scriptlets. Only needed for DB_PRIVATE (aka global)
locking.

--- ./lib/backend/db3.c.orig	2020-09-30 12:25:06.516375109 +0000
+++ ./lib/backend/db3.c	2020-09-30 12:25:10.312366497 +0000
@@ -549,6 +549,46 @@ static void db3_dbSetFSync(rpmdb rdb, in
 
 static int db3_Ctrl(rpmdb rdb, dbCtrlOp ctrl)
 {
+  struct flock l;
+  int tries;
+  int fdno = -1;
+  dbiIndex dbi;
+  DB * db;
+
+  switch (ctrl) {
+  case DB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK:
+  case DB_CTRL_RESUME_DBLOCK:
+	dbi = rdb->db_pkgs;	/* packages db only */
+	if (!dbi)
+	  return 1;
+	if (!dbi->cfg.dbi_lockdbfd || (dbi->dbi_flags & DBI_VERIFYONLY) != 0)
+	  return 0;
+	if (!(dbi->dbi_rpmdb->db_mode & (O_RDWR|O_WRONLY)))
+	  return 0;
+	if (_lockdbfd == 0)
+	  return 0;
+    db = dbi->dbi_db;
+	if (!(db->fd(db, &fdno) == 0 && fdno >= 0))
+	  return 1;
+	for (tries = 0; tries < 2; tries++) {
+	  memset(&l, 0, sizeof(l));
+	  l.l_whence = 0;
+	  l.l_start = 0;
+	  l.l_len = 0;
+	  l.l_type = ctrl == DB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK ? F_RDLCK : F_WRLCK;
+	  if (!fcntl(fdno, tries ? F_SETLKW : F_SETLK, (void *)&l))
+		return 0;
+	  if (ctrl == DB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK) {
+		rpmlog(RPMLOG_WARNING, _("could not suspend database lock\n"));
+		return 1;
+	  }
+	  if (tries == 0)
+		rpmlog(RPMLOG_WARNING, _("waiting to reestablish exclusive database lock\n"));
+	}
+	return 1;
+  default:
+    break;
+  }
   return 0;
 }
 
--- ./lib/backend/dbi.h.orig	2020-09-30 12:25:06.516375109 +0000
+++ ./lib/backend/dbi.h	2020-09-30 12:25:10.312366497 +0000
@@ -18,7 +18,9 @@ typedef enum dbCtrlOp_e {
   DB_CTRL_UNLOCK_RO		= 2,
   DB_CTRL_LOCK_RW		= 3,
   DB_CTRL_UNLOCK_RW		= 4,
-  DB_CTRL_INDEXSYNC		= 5
+  DB_CTRL_INDEXSYNC		= 5,
+  DB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK   = 100,
+  DB_CTRL_RESUME_DBLOCK    = 101
 } dbCtrlOp;
 
 typedef struct dbiIndex_s * dbiIndex;
--- ./lib/rpmdb.c.orig	2020-09-30 12:25:06.516375109 +0000
+++ ./lib/rpmdb.c	2020-09-30 12:25:10.312366497 +0000
@@ -2637,6 +2637,12 @@ int rpmdbCtrl(rpmdb db, rpmdbCtrlOp ctrl
   case RPMDB_CTRL_INDEXSYNC:
 	dbctrl = DB_CTRL_INDEXSYNC;
 	break;
+  case RPMDB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK:
+	dbctrl = DB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK;
+	break;
+  case RPMDB_CTRL_RESUME_DBLOCK:
+	dbctrl = DB_CTRL_RESUME_DBLOCK;
+	break;
   }
   return dbctrl ? dbCtrl(db, dbctrl) : 1;
 }
--- ./lib/rpmdb.h.orig	2020-05-28 10:04:25.037136686 +0000
+++ ./lib/rpmdb.h	2020-09-30 12:25:10.312366497 +0000
@@ -36,7 +36,9 @@ typedef enum rpmdbCtrlOp_e {
   RPMDB_CTRL_UNLOCK_RO    = 2,
   RPMDB_CTRL_LOCK_RW     = 3,
   RPMDB_CTRL_UNLOCK_RW    = 4,
-  RPMDB_CTRL_INDEXSYNC    = 5
+  RPMDB_CTRL_INDEXSYNC    = 5,
+  RPMDB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK = 100,
+  RPMDB_CTRL_RESUME_DBLOCK  = 101
 } rpmdbCtrlOp;
 
 /** \ingroup rpmdb
--- ./lib/transaction.c.orig	2020-09-30 07:48:01.215567727 +0000
+++ ./lib/transaction.c	2020-09-30 12:25:10.312366497 +0000
@@ -1692,6 +1692,7 @@ rpmRC runScript(rpmts ts, rpmte te, Head
   rpmTagVal stag = rpmScriptTag(script);
   FD_t sfd = NULL;
   int warn_only = !(rpmScriptFlags(script) & RPMSCRIPT_FLAG_CRITICAL);
+  rpmdb rdb = rpmtsGetRdb(ts);
 
   if (rpmChrootIn())
 	return RPMRC_FAIL;
@@ -1706,10 +1707,12 @@ rpmRC runScript(rpmts ts, rpmte te, Head
   if (sfd == NULL)
 	sfd = rpmtsScriptFd(ts);
 
+  rpmdbCtrl(rdb, RPMDB_CTRL_SUSPEND_DBLOCK);
   rpmswEnter(rpmtsOp(ts, RPMTS_OP_SCRIPTLETS), 0);
   rc = rpmScriptRun(script, arg1, arg2, sfd,
 		   prefixes, rpmtsPlugins(ts));
   rpmswExit(rpmtsOp(ts, RPMTS_OP_SCRIPTLETS), 0);
+  rpmdbCtrl(rdb, RPMDB_CTRL_RESUME_DBLOCK);
 
   /* Map warn-only errors to "notfound" for script stop callback */
   stoprc = (rc != RPMRC_OK && warn_only) ? RPMRC_NOTFOUND : rc;